Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Biserici din Comuna Oțeleni

Populaţia localităţii Oţeleni este de 3432 locuitori din care: 1499 ortodocşi, 1931 catolici şi 2 romi.
Comuna Oţeleni are un număr de 3 biserici după cum urmează:

Biserica ortodoxă din satul Hîndreşti

Construită în jur de 1843, Biserica a fost sfințită conform inscripției de pe caseta cu Sf. Moaşte, în anul 1850.
Ctitori, se pare că au fost Alexandru Sturza - Mare Vornic - şi soția sa Ecaterina, iar la construcția bisericii au lucrat şi tăranii clacaşi de pe moşia boierului, locuitori ai satului Hîndreşti. De reținut că Alexandru Sturza moare otrăvit în 1848, iar soția sa Ecaterina a purtat grijă de toate cele cuvenite până la sfințirea bisericii.
Din anul 2003 cladirea bisericii a intrat in reparație capitală.
Au fost consolidate temelia şi zidurile, refacută în totalitate turla şi adăugat un pridvor nou, apoi au schimbat acoperişul.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Hîndreşti, judeţul Iaşi a fost resfinţită (2011-08-21).

Biserica ortodoxă Oțeleni

Biserica ortodoxă cu hramul Sfinții Voievozi Mihail şi Gavril, este construită din temelie din piatră cu ziduri de cărămidă şi acoperită cu tablă zincată. Cu ajutorul şi cu toată cheltuiala lui Vasile Chiriac Bibescu şi a soției lui Maria, se construieşte un lăcaş de cult ortodox în satul Oțeleni.
La 13 iunie 1809 s-a ridicat actuala biserică ortodoxă având de ctitor pe Vasile Chiriac Bibescu. Biserica are o lungime de 21 metri iar lățimea de 5,50 metri. Această biserică are şi un turn la intrare care foloseşte de clopotniță.
În turnul bisericii se află două clopote vechi de la data zidirii bisericii. În decursul vremii i s-au făcut numai reparații de întreținere fără a i se schimbă ceva din arhitectura ei. În jurul ei se pare că la început a fost un cimitir, căci pe vremuri morții se îngropau lângă biserică. Din acest cimitir nu au mai rămas decât două cruci care au supraviețuit vremurilor fiind din piatră cioplită.

Biserica romano- catolică Oțeleni

În anul 1871 începe construirea unei biserici catolice noi în satul Oțeleni. Biserica e în mijlocul vechiului cimitir vis-a-vis de casa parohială. Titularul este Sfânta Ana. Biserica are formă de cruce şi un turn frumos. E lungă de 30 metri, aproape, largă de 7 metri.
În anul 1948, alături de biserică, s-a început construirea bisericii actuale - în stil toscan- care s-a finisat abia în anul 1962. Sub conducerea Pr. Paroh Carol Sohn, catolicii din satul Oțeleni încep construirea actualei biserici. Deşi era foarte greu de procurat material la acea vreme, Pr. Carol împreună cu credincioşii termină biserica în anul 1954 ca apoi în anul 1962 să fie finisată.
În interior biserica are trei altare, unul principal iar celelalte două sunt situate în partea stângă şi în partea dreaptă a prezbideriului. Deasupra altarului mare se află icoana Sfintei Ana, patroana bisericii catolice din Oțeleni. Deasupra celor două altare laterale se află Statuia Maicii Domnului şi a Inimii lui Isus. În prezbideriu se mai află două statuii: una a Sfantului Francisc de Assisi şi una a Sfantului Anton de Padova. În componența sa biserica mai are: bănci din lemn, două confesionale, o orgă adusă în anul 1977, un amvon şi duşumeaua de lemn. Ulterior biserica a cunoscut mai multe renovări, atât în interior cât şi în exterior.