Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14
Atribuţiile şi competenţele serviciului de Contabilitate al comunei Oteleni:

1. Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare a acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
2. Întocmirea programului anual de achiziţii publice care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
3. Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
4. Participă la inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia;
5. Respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi depunerea acestora la termenele stabilite Citeste mai mult...

MANGHIUC FLORIN Tel:0767.806.337