Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14
Adresă de corespondență
PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI
SAT/COM. OȚELENI
JUD. IAȘI
COD. 707355
Telefon/Fax: 0232/718246
E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
PRIMAR, AIOJOAEI CIPRIAN - TEL. 0767/806344
VICEPRIMAR, GHERĂESCU FELICIAN MIHAI TEL. 0766/667993
SECRETAR COMUNĂ, COJOCARU MARIETA
TEL. 0765244194
REFERENT - CONTABIL, AGHIORGHIOAEI ROMEL TEL. 0784/221675
CONSILIER - ASISTENT SOCIAL, IURCU VASILE TEL. 0767/806360
CONSILIER - FOND FUNCIAR, LUPU IOAN TEL. 0784/221671
REFERENT - TAXE ȘI IMPOZITE, URSACHE LOREDANA TEL. 0764/507848