Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Serviciul de Contabilitate - atribuţii şi competenţe

Atribuţiile şi competenţele serviciului de Contabilitate al comunei Oteleni:

1. Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare a acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
2. Întocmirea programului anual de achiziţii publice care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
3. Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
4. Participă la inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia;
5. Respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi depunerea acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior;
6. Pregăteşte păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile;
7. Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii de gestiune adaptată la specificul instituţiei;
8. Întocmirea declaraţiilor lunare legate de contribuţiile obligatorii aferente salariilor
9. Întocmirea situaţiilor statistice;


Serviciul se ocupă cu: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital, transferuri pentru ajutoare sociale (plata ajutorului social, plata ajutoarelor de deces pentru familiile/aparţinătorii beneficiarilor de ajutor social, plata ajutorului de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social, plata indemnizaţiilor pentru copiii nou-născuţi).