Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI OŢELENI JUDEŢUL IASI 2014 - 2020

PLANUL STRATEGIC AL COMUNEI OŢELENI, JUDEŢUL IAŞI 2014 - 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Oţeleni pentru perioada 2014 - 2020, a fost realizată pe o perioadă de 7 ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare 2014-2020.
Prezentul document este realizat de reprezentanţii comunei Oţeleni din judeţul Iaşi şi reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administraţiei Locale pe următorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui sondaj aplicat cetăţenilor comunei Oţeleni din judeţul Iaşi.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.