Primaria Comunei Oteleni - judetul Iasi » Telefon: 0232-718027, 718246 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

PROIECTE IN DERULARE

- Asfaltare 1km drum DJ 280 -Oteleni-Bira;
- Prelungirea Contractului de servicii social-medicale cu Centrul Diecezan Caritas Iasi;
- Dezvoltarea bazei sportive Oteleni (sustinere echipei de fotbal Olimpia Oteleni, reabilitarea terenului si construirea de tribune si vestiare);