Strategia de dezvoltare a comunei Oțeleni pentru perioada 2014 – 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Oțeleni pentru perioada 2014 – 2020, a fost realizată pe o perioadă de 7 ani. Aceasta urmărește dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al Planului Național de Dezvoltare 2014-2020.
Prezentul document este realizat de reprezentanții comunei Oțeleni din județul Iași și reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administrației Locale pe următorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui sondaj aplicat cetățenilor comunei Oțeleni din județul Iași.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor.
Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.