Evidența Populației

„Informații furnizate de Comisia Europeană și de Statele membre cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Coonsiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)”.

informare regulament (UE) 2016DIN1191 001

Numărul de locuitori în prezent este de 3432.

Structura populației:

1. Copii: 817
2. Populație activă: 1056
3. Pensionari: 859
4. Populație inactivă: 700

 

Nu se întrevăd evoluții deosebite pe termen scurt și mediu la acest capitol. Singurele măsuri care pot influența în mod pozitiv evoluția demografică sunt cele legate de activitățile economice și de echipare tehnico – edilitară, măsuri ce depind numai de administrația locală.

WordPress Video Lightbox Plugin