Intocmirea actului de deces

Detalii referitoare la conditiile de intocmire si eliberare a actului de deces (extras din extras din LEGEA Nr. 119/1996, Capitolul II, Sectiunea a 3-a).

Art. 32. – (1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane: a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul; b) orice persoana care are cunostinta despre deces.
(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, dupa caz, documentul de evidenta militara ale celui decedat.

Art. 33. – (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprind atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
(2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
(4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), intocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Art. 34. – In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul de nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii.

Art. 35. – (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru mediu sanitar care a facut constatarea.
(2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic.
(3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii.

Art. 36. – (1) Documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate si documentele de evidenta militara ale acesteia, dupa caz, se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza careia/caruia persoana decedata a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului.
(2) In cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data inregistrarii decesului.
(3) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentul prevazut la alin. (1) si (2), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestuia si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatii prevazute la alin. (1).
(4) Structura de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligatia de a comunica, in scris, camerei notarilor publici in a carei raza administrativa se afla lista actualizata a actelor de deces intocmite. Lista se transmite lunar si va cuprinde in mod obligatoriu numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului.
(4) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) transmite lunar Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN-INFONOT) din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), in format electronic, lista actualizata a informatiilor aferente actelor de deces inregistrate in Registrul national de evidenta a persoanelor (RNEP), lista care cuprinde cel putin numele si prenumele defunctului, data decesului in format an, luna, zi si ultimul domiciliu al defunctului. Structura datelor de referinta, precum si procedura prin care acestea sunt transmise se stabilesc prin protocol incheiat intre DEPABD si UNNPR.
Modificat de art.unic pct.1 din Legea 213/2013 (5) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei acreditate in strainatate comunica lista prevazuta la alin.
(4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici Bucuresti.

Art. 37. – (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit.
(2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevazute la art. 32 si la art. 33 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului.
(3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar.

Art. 38. – (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actului de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului.
(2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si sa inregistrat in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) ii elibereaza un duplicat.
(4) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 7 alin. (6).

Art. 39. – Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la: a) locul de nastere al celui declarat mort; b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate; c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Art. 391. – (1) Inregistrarea decesului in situatia prevazuta la art. 39 se face numai in baza hotararii judecatoresti definitive declarative de moarte, in care este prevazuta data decesului in format an, luna, zi.
(2) In cazul hotararilor judecatoresti incomplete, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, persoana interesata solicita instantei stabilirea datei decesului conform art. 49 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Ofiterul de stare civila are obligatia sa intocmeasca acte de deces in cuprinsul carora sa fie mentionate data decesului in format an, luna, zi si ultimul domiciliu al defunctului. Completat de art.unic pct.2 din Legea 213/2013

WordPress Video Lightbox Plugin