Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

1.Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași;

2.Structura organizatorică a Consiliului Local și a aparatului propriu, atribuțiile structurilor funcționale ale aparatului propriu și permanent, programul de funcționare, programul de audiențe al Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Oțeleni, județul Iași, precum și al consilierilor locali.

3.Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași, precum și a funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

4.Coordonatele de contact ale Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet.

5.Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.

6.Programele și strategiile proprii.

7.Lista cuprinzând documente de interes public.

8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.

9.Modalități de contestare a deciziei autorității în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de de interes public solicitate.

WordPress Video Lightbox Plugin