Strategia de dezvoltare a comunei Oțeleni pentru perioada 2014 – 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Oțeleni pentru perioada 2014 – 2020, a fost realizată pe o perioadă de 7 ani. Aceasta urmărește dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al Planului Național de Dezvoltare 2014-2020.
Prezentul document este realizat de reprezentanții comunei Oțeleni din județul Iași și reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administrației Locale pe următorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui sondaj aplicat cetățenilor comunei Oțeleni din județul Iași.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor.
Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.
WordPress Video Lightbox Plugin